Tag: phụ kiện đàn bầu (2 bài viết)

Tìm hiểu về nhạc cụ đàn bầu Việt Nam

Tìm Hiểu Về Nhạc Cụ Đàn Bầu Việt Nam

Trên thế giới, có hơn 10 loại đàn 1 dây và đàn bầu là một loại đàn đặc biệt được nhắc đến nhiều. Đàn bầu là loại nhạc cụ nổi tiếng ...
0
Nhắn tin fanpage Liên hệ Tiến Mạnh