Micro Cho Trống Bộ - Micro Drum

Hiển thị 11 sản phẩm

Còn hàng

Micro Shure PG56-XLR

1.500.000
Micro Shure PG52-XLR
Còn hàng

Micro Shure PG52-XLR

2.580.000
Mic Trống Takstar DMS-D7 (7 Mic)
Còn hàng

Mic Trống Takstar DMS-D7 (7 Mic)

4.000.000
Micro Drum MB/Dk4
Còn hàng

Micro Drum MB/Dk4

4.320.000
Micro Drum Shure PG DMK4
Còn hàng

Micro Drum Shure PG DMK4

5.600.000
Micro Drum Shure PG DMK6
Còn hàng

Micro Drum Shure PG DMK6

8.430.000
Micro Drum MB/Dk7
Còn hàng

Micro Drum MB/Dk7

11.200.000
Còn hàng

Phụ Kiện Trống Yamaha EAD10

12.500.000